Bedrijf

Petro Deriva Service NV behoort tot de V&P Group en is toonaangevend in West-Vlaanderen als groot-distributeur van brandstoffen, oliën en vetten .

Petro Deriva werd opgericht in 1940 met zetel in Roeselare en was aanvankelijk groot-distributeur van kolen voor West-Vlaanderen. In de loop der jaren werden de kolen vervangen door de verkoop van diesel, benzines, verwarmingsmazout en industriële stookolieproducten en werd niet alleen de particuliere markt bediend maar ook de industrie, kmo en land- & en tuinbouw. In 1970 werd een tweede belangrijke stap gezet in de historiek van het bedrijf door de provinciale distributie van oliën en vetten in diverse sectoren en markten.

Met de vele veranderingen op het vlak van milieu en energievoorziening en ook door de visie van zaakvoerder Piet Vandendriessche (derde generatie), die heel nauwgelet de trends en marktevoluties volgt, blijft Petro Deriva Service continu investeren in nieuw rollend materieel, nieuwe locaties en nieuwe technologieën. Petro Deriva Service wil zijn positie in de energie- & lubricantsmarkt nog meer gaan verstevigen door het uitbreiden van die kernactiviteit en door het investeren in nieuwe bio/milieuvriendelijke brandstoffen, smeermiddelen en verwarmingsoplossingen.


Petro Deriva  team met zaakvoerder Piet Vandendriessche en echtgenote)